Varje år sker olyckor på byggarbetsplatser som kostar både företag och samhälle pengar, i värsta fall omkommer personal. För att minska antalet olyckor är det därför viktigt att samtliga som utför heta och brandfarliga arbeten eller ska ge tillstånd till det har ett giltigt certifikat. Ett certifikat i brandfarliga arbeten säkerställer att en person har den kunskap som krävs för att fatta rätt beslut och har vetskap om hur ansvarsfördelningen ser ut.


Vad är heta arbeten och varför behövs certifikat:

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten som görs med metoder som kan starta bränder, exempelvis svetsning. Även andra arbeten som skapar gnistor eller alstrar värme räknas dit. Alla som utför heta eller brandfarliga arbeten måste ha ett giltigt certifikat, detsamma gäller även för tillståndsansvarig och brandvakt. Certifikatet är giltigt i 5 år och måste därefter förnyas. Kravet på certifikat bestämdes av försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen under slutet av 1980-talet då kostnaderna för bränder hade ökat kraftigt. Idag är även SVEBRA och Sveriges Byggindustrier en utbildningsaktör under samlingsnamnet Brandfarliga arbeten.

Tillståndgivaren är beställaren som tillsammans med Hetarbetaren och Brandvakten bedömer brandfaran där arbetet ska utföras.

Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften ex svetsare.

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att inte brand uppstår under och efter arbetet.


Utbildningsinnehåll: 

⦁ Ansvar
⦁ Risker
⦁ Säkerhetsregler
⦁ Kontrollblankett
⦁ Släckutrustning
⦁ Brandskyddsorganisation
⦁ Brandfarliga varor
⦁ Tätskiktsarbete
⦁ Praktik med brandsläckare

Utbildningen tar ca 7 timmar, inklusive fika och lunch.

Pris 2700 kr exkl. moms. Endast betalning via faktura.

Möjlighet finns att hålla utbildningen på arbetsplatsen.

Certifiering görs direkt vid utbildningstillfället via Smarttelefon eller dator.